Monday, April 14, 2014

Groundwork: Table of Contents

Table of Contents

* Little Buggers jsou kapitolky pojednávající o drobnějších gramatických problémech - těch, které v množství větším než malém umořily už nejednoho osla.

KAPITOLA PRVNÍ: EASING IN

BÝT, WILLIAME, BÝT
[ LITTLE BUGGERS No. 1 ]
PŘEDZVĚST VĚCÍ PŘÍŠTÍCH
PŘÍTOMNÉ ČASY: JAK PROSTÉ (ČI PRŮBĚHOVÉ)
[ LITTLE BUGGERS No. 2 ]
MINULÉ ČASY: ZATÍM JEN ZÁKLADY
[ LITTLE BUGGERS No. 3 ]
BUDOUCÍ ČAS NA DVA ZPŮSOBY
[ LITTLE BUGGERS No. 4 ]
ZÁPORY A OTÁZKY: SHRNUTÍ
[ LITTLE BUGGERS No. 5 ]

KAPITOLA DRUHÁ: TAKING OFF

VZTAŽNÉ VĚTY: VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
[ SMALL CHANGE NO. 1 ]
THERE IS: NĚKDE NĚCO JE
[ SMALL CHANGE NO. 2 ]
MODÁLNÍ SLOVESA (1) CAN
[ SMALL CHANGE NO. 3 ]
MODÁLNÍ SLOVESA (2) COULD WOULD SHOULD
[ SMALL CHANGE NO. 4 ]
MODÁLNÍ SLOVESA (3) HAVE TO
[ SMALL CHANGE NO. 4 ]

KAPITOLA TŘETÍ: BUCKLING DOWN

PŘEDPŘÍTOMNÉ ČASY (1) ÚVOD
ČASOVÉ OBRATY (1)
PŘEDPŘÍTOMNÉ ČASY (2) ZÁVĚR
ČASOVÉ OBRATY (2)
TRPNÝ ROD: TEN TOMU JEŠTĚ CHYBĚL
ČASOVÉ OBRATY (3)
NAPOJOVÁNÍ SLOVES: INFINITIV, ING TVAR, ETC.
ČASOVÉ OBRATY (4)
BE SUPPOSED TO: SHŮRY SPADLÉ, NEVÍTANÉ
ČASOVÉ OBRATY (5)
ZMĚNA STAVU: VÍTEJ, GET, JAKO DOMA
PŘEDLOŽKY: BEZ KTERÝCH TO NEJDE
PŘEDLOŽKY MÍSTA

KAPITOLA ČTVRTÁ: WRAPPING UP

PODMÍNKY: KDYBY NEBYLY, BYLO BY LÍP
[ VARIOUS NUISANCES NO. 1 ]
ÚČELOVÉ VĚTY: TO ABYSTE HEZKY MLUVILI
[ VARIOUS NUISANCES NO. 2 ]
POMOCNÁ SLOVESA: JÁ JE UMÍM, ALE VY NE
[ VARIOUS NUISANCES NO. 3 ]
USED TO: CO BYLO A UŽ NENÍ
[ VARIOUS NUISANCES NO. 4 ]
POSUN ČASŮ: DOWN DOWN DOWN
[ VARIOUS NUISANCES NO. 5 ]
PŘEDLOŽKY a ING TVAR: NEZNÁŠ, NEŽIJEŠ
[ VARIOUS NUISANCES NO. 6 ]
TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU: ČASY REVISITED


No comments:

Post a Comment